رویدادهای تحصیلی

مدرسه و دانش‌گاه مکان‌های رسمی یادگیری هستند. اما نکته‌ی جالب این است که احتمالا مهم‌ترین قسمت تحصیل، خارج از کلاس‌های درس مدرسه و دانش‌گاه و محدوده‌ی قواعد سنتی آن‌ها اتفاق می‌افتد. رویدادهایی تحصیلی می‌توانند بهترین شانس شما برای موفقیت در یک دنیای تحصی

۳۷ رویداد  (صفحه ۱ از ۴)
ترتیب 
دوشنبه ۳ آبان

مدرسه پاییزه پژوهش

  • از ۵,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راه