رویدادهای خیریه

تلاش برای کمک به هم‌نوع و کسانی که واقعا به آن نیاز دارند، از گذشته و به اشکال مختلف بخشی از فرهنگ جامعه‌ی ایرانی بوده است. شرکت در رویدادهای خیریه هم نوعی از عمل کردن به این وظیفه‌ی انسانی است.

۱ رویداد  (صفحه ۱ از ۱)
ترتیب 
شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰

رهبری نوآوری (جلسه دوم)

  • تهران
  • رایگان
آواتاربنیاد خیریه آلاء