رویدادهای علوم تربیتی

۱۲ رویداد  (صفحه ۱ از ۱)
ترتیب 
پنج‌شنبه ۱ اسفند

مبانی یادگیری شناختی

 • تهران
 • ۳۲۵,۰۰۰ تومان
آواتارمرکز نوآوری آب و آینه
پنج‌شنبه ۱ اسفند

پرورش فرزند بالنده (پرند) اهواز

 • اهواز
 • از ۳۹۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه هم نوا
پنج‌شنبه ۱۵ اسفند

یادگیری به توان دو

 • تهران
 • از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه هم نوا
پنج‌شنبه ۸ اسفند

پرورش فرزند بالنده (پرند) تبریز

 • تبریز
 • از ۴۱۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه هم نوا
پنج‌شنبه ۱ اسفند

والدگری مبتنی بر ارزش (مشهد)

 • مشهد
 • از ۳۹۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه هم نوا
یک‌شنبه ۱۳ بهمن

پرورش فرزند بالنده (پرند) یکشنبه صبح نیاوران

 • تهران
 • از ۳۹۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه هم نوا
پنج‌شنبه ۱۵ اسفند

پرند کرمان

 • کرمان
 • از ۳۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه هم نوا