رویدادهای غیره

سایر رویدادها که در هیچ‌کدام از حوزه‌های موضوعی قرار نگرفته‌اند.

۲۰ رویداد  (صفحه ۱ از ۲)
ترتیب 
چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۴:۳۰

هفتمین رویداد پیشگام

 • سمنان
 • رایگان
آواتارمرکز آموزشی گام
یک‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۰

مهاجرت ارزان به کانادا

 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارمهناز ابوالقاسمی
پنج‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

سمینار رایگان جامع غواصی

 • تهران
 • رایگان
آواتارمجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
یک‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۴:۳۰

مسابقات محاسبات ذهنی با چرتک

 • مشهد
 • ۱۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه گامحا
سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۳۰

آموزش مهارتهای پژوهشگری (بسته های آموزشی)

 • از ۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارگروه علمی آموزشیار
سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

دوره جامع CATIA با محوریت شغلی طراح شدن

 • از ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی بهبود تِک
یک‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۰

ویزای کار کانادا

 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارمهناز ابوالقاسمی
پنج‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

آشنایی و کار با گوگل اسکالر

 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارگروه علمی آموزشیار
یک‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۰

برنامه اکسپرس انتری کانادا

 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارمهناز ابوالقاسمی
پنج‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

آشنایی مقدماتی با نرم افزار متلب

 • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارگروه علمی آموزشیار
سه‌شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

دوره جامع پایتون از صفر تا گرفتن پروژه پولی

 • از ۴۲۹,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی بهبود تِک