رویداد به پایان رسیده است!
آشنایی با اسناد تجاری در تاریخ سه‌شنبه ۱۳ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
سه‌شنبه ۱۳ اسفند ساعت ۱۳:۰۰

آشنایی با اسناد تجاری

  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • نجف آباد
  • مالی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ساعت ۱۳:۰۰
  • پایان: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰

آدرس: نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، مرکز رشد