رویداد به پایان رسیده است!
آشنایی با اندروید در تاریخ دوشنبه ۷ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آشنایی با اندروید

شروع:
دوشنبه ۷ اسفند ۹۶ ۱۷:۳۰
پایان:
دوشنبه ۷ اسفند ۹۶ ۲۰:۳۰
مکان: سمنان
آشنایی با اندروید
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: سمنان ابتدای بلوار ورزش، فضای کار اشتراکی سپرهون