رویداد به پایان رسیده است!
آشنایی با تفکیک کننده ها ( جداساز ها) در تاریخ شنبه ۲۶ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آشنایی با تفکیک کننده ها ( جداساز ها)

شروع:
جمعه ۲۵ بهمن ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
شنبه ۲۶ بهمن ۹۸ ۱۹:۰۰
آشنایی با تفکیک کننده ها ( جداساز ها)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سرفصل دوره


سر فصل دوره تفکیک کننده ها:


1 -واحدهای بهره برداری و حیطه عملکرد آنها
2 -معیارهای لازم جهت عرضه نفت خام
3 -اصول تفکیک
4 -دسته بندی تفکیک کننده ها
5 -ملاحضات لازم جهت انتخاب یک تفکیک کننده
6 -تجهیزات داخلی تفکیک کننده‌ها
7 -طراحی تفکیک کننده های سه فازی
8 -مشکلات رایج تفکیک کننده ها و رفع عیب از آنها

سخنرانان

دکتر محمد آریایی نژاد
دکتر محمد آریایی نژاد
دکتری مهندسی شیمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

آدرس: آبادان آبادان،لین ۱۵ احمدآباد،دانشکده نفت آبادان