آشنایی با دستگاه ICP جهت اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی

شروع:
چهارشنبه ۵ تیر ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۵ تیر ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: تهران
آشنایی با دستگاه ICP جهت اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

بهروز تاجدار

بهروز تاجدار

دکترای تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی (علوم پزشکی شهید بهشتی)

برگزارکنندگان

انجمن دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غدایی

انجمن دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غدایی

آدرس:تهران بلوار کشاورز، تقاطع خیابان وصال و ایتالیا، مرکز پژوهش های علمی دانشجویان