آشنایی با رویکردهای مشارکتی در ارزیابی جوامع محلی (PRA)

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۱۳ اسفند ۹۴ ۱۴:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۱۳ اسفند ۹۴ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادخیریه / غیره
اضافه به تقویم
آشنایی با رویکردهای مشارکتی در ارزیابی جوامع محلی (PRA)
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۶۶۱۶۶۲۰۷
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

با توجه به تضعیف سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی روستائیان به دولتی ها و همچنین بدلیل وجود برخی ملاحظات، جوامع روستایی و عشایری ممکن است اطلاعات دقیقی را در اختیار بیرونی ها (Outsiders) قرار دهند. در دهه های اخیر، روشهای مختلفی جهت اعتمادسازی، جلب مشارکت فعال مردم محلی و بدست آوردن اطلاعات دقیق و صحیح از مسائل و مشکلات روستاها ابداع شده است. یکی از این ابتکارات، ابزارهای PRA است که چند منظوره می باشند. استفاده از این روشها و ابزارها، نه تنها سبب شناخت دقیق از روستا (منابع موجود در روستا، پتانسیلها و فرصتهای موجود، نقاط قوت و ضعف و تهدیدهای موجود، جریان منابع، شناسایی دست اندرکاران کلیدی و میزان نقش و اهمیت آنها در روستا، ترسیم درخت مشکلات و همچنین راه حل ها و ...) میشود بلکه سبب ایجاد تغییر نگرش در بین اکثر جامعه محلی و ایجاد بستر مناسب جهت همکاری و مشارکت فعال ایشان در فرآیند توسعه روستا می گردد. از طرف دیگر، این ابزارها مکمل همدیگر بوده و میزان صحت اطلاعات جمع آوری شده را کنترل (Cross Check) می نماید.

آدرس:تهران دانشگاه شریف - طبقه دوم مجتمع خدمات فناوری - اتاق جلسات C