آشنایی با پایگاه اطلاعاتی "Espacenet"

شروع:
سه‌شنبه ۶ اسفند ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۶ اسفند ۹۸ ۱۸:۰۰
آشنایی با پایگاه اطلاعاتی "Espacenet"
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

 مهندس لیلا زارعی
مهندس لیلا زارعی
مدرس
این رویداد از سرویس وبینار ایوند استفاده می‌کند.