رویداد به پایان رسیده است!
آشنایی و کاربا دستگاه HPLC در تاریخ چهارشنبه ۱۷ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آشنایی و کاربا دستگاه HPLC

شروع:
چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۸ ۱۴:۰۰
آشنایی و کاربا دستگاه HPLC
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:اصفهان دانشگاه خوراسگان