رویداد به پایان رسیده است!
آشنایی و کار با دستگاه کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی GC-MS در تاریخ پنج‌شنبه ۹ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آشنایی و کار با دستگاه کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی GC-MS

شروع:
چهارشنبه ۸ خرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۹ خرداد ۹۸ ۱۴:۰۰
آشنایی و کار با دستگاه کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی GC-MS
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:اصفهان دانشگاه آزاد خوراسگان