آشنایی و کار با دستگاه کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی GC-MS

شروع:
چهارشنبه ۸ خرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۹ خرداد ۹۸ ۱۴:۰۰
آشنایی و کار با دستگاه کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی GC-MS
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان دانشگاه آزاد خوراسگان