رویداد به پایان رسیده است!
آموزشهای کاربردی و تخصصی در تاریخ جمعه ۱ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
جمعه ۱ شهریور ساعت ۰۸:۰۰

آموزشهای کاربردی و تخصصی

  • رایگان
  • کرج
  • کسب و کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: جمعه ۱ شهریور ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: جمعه ۱ شهریور ساعت ۱۹:۰۰

آدرس: کرج کرج پل آزادگان