رویداد به پایان رسیده است!
آموزشهای کاربردی و تخصصی در تاریخ جمعه ۱ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
جمعه ۱ شهریور

آموزشهای کاربردی و تخصصی

  • رایگان
  • کرج
  • کسب و کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: کرج کرج پل آزادگان