آموزش بیوشیمی کنکور کارشناسی ارشد (مقدماتی)

شروع:
جمعه ۱ شهریور ۹۸ ۲۱:۰۰
پایان:
شنبه ۳۰ شهریور ۹۸ ۲۲:۳۰
آموزش بیوشیمی کنکور کارشناسی ارشد (مقدماتی)
برگزارکننده‌ی رویداد
تهیه بلیت برای این رویداد از روز شنبه ۱۲ مرداد ساعت ۰۰:۰۰ تا روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ امکان‌پذیر است.

توضیحات

در این دوره سعی شده است مباحث بیوشیمی پایه مورد نیاز برای کنکور کارشناسی ارشد در هر دو گروه آزمایشی علوم پایه و بالینی در یک دوره یک ماهه و در 10 جلسه برای داوطلبان ارائه شود. 

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
عنوانشروعپایان
آب و الکترولیت ها۲۱۲۲:۳۰
عنوانشروعپایان
کربوهیدرات۲۱۲۲:۳۰
عنوانشروعپایان
اسیدهای آمینه۲۱۲۲:۳۰
عنوانشروعپایان
پروتئین ها۲۱۲۲:۳۰
عنوانشروعپایان
لیپیدها۲۱۲۲:۳۰
عنوانشروعپایان
غشاءها۲۱۲۲:۳۰
عنوانشروعپایان
نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک۲۱۲۲:۳۰
عنوانشروعپایان
فسفریلاسیون اکسیداتیو۲۱۲۲:۳۰
عنوانشروعپایان
آنزیم ها۲۱۲۲:۳۰
عنوانشروعپایان
ویتامین ها۲۱۲۲:۳۰

سخنرانان

دکتر مهدی ابراهیمی

دکتر مهدی ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتری بیوشیمی، 10 سال سابقه تدریس بیوشیمی در دانشگاه، مترجم کتاب اطلس بیوشیمی

برگزارکنندگان

آکادمی علوم زیستی (Biological Science Academy)

آکادمی علوم زیستی (Biological Science Academy)

همراهی مطمئن در آموزش و پژوهش زیست شناسی

مرکز آموزش و تحقیقات زیست شناسی

این رویداد از سرویس وبینار ایوند استفاده می‌کند.