آموزش تکنیک‌ها و به‌روش‌های مدلسازی فرایند در BPMN
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
Try BPM
۳۳۵
دنبال کننده
۱۰
کل رویدادها
۲
رویداد فعال

بیشتر از ۵۰ نفر (۹۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.