آموزش خط لاتين (Copper plates)

شروع رویداد
شنبه ۱۷ آذر ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۱ دی ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان رویدادقم
موضوع رویدادفرهنگی هنری / خطاطی
اضافه به تقویم
آموزش خط لاتين (Copper plates)
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:قم بلواربسيج(هنرستان) كوچه١٦، موسسه كرانه