موقعیت جغرافیایی رویداد
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
سفیر مهاجرت ویژن
۳۸
دنبال کننده
۲
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

آدرس

تهران تهران خیابان کارگرشمالی خیابان شانزدهم(فرشی مقدم) دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

موقعیت جغرافیایی رویداد