رویداد به پایان رسیده است!
آموزش جامع فتوشاپ | دانشگاه شریف در تاریخ چهارشنبه ۴ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آموزش جامع فتوشاپ | دانشگاه شریف

شروع:
شنبه ۱۸ آبان ۹۸ ۱۷:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۴ دی ۹۸ ۲۰:۳۰
آموزش جامع فتوشاپ | دانشگاه شریف

آدرس: تهران خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- مجتمع خدمات فناوری