آموزش ماشین لرنینگ با زبان برنامه نویسی پایتون

شروع:
پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۴ آبان ۹۸ ۲۰:۰۰
آموزش ماشین لرنینگ با زبان برنامه نویسی پایتون
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

سرفصل ها:

 معرفی یادگیری ماشین و کاربردها
 معرفی شاخه های اصلی )با نظارت، بدون نظارت و نیمه نظارتی(
 معرفی و راه اندازی کتابخانه های مورد نیاز در پایتون ) numpy و scikit )
 رگرسیون خطی و غیر خطی
 روش های ارزیابی مدل
 دسته بندی ) knn-naïve bayes- Decision Tree-SVM )
 یادگیری بی نظارت ) k-means- Hierarchical - Density Base )
 استخراج ویژگی و کلاسه بندی و مفهوم آنها
 روشهای انتخاب ویژگی و کاهش بعد ) PCA-LDA )
 مروری بر کتابخانه های پردازش متن ) NLTK, Gensim, TextBlob )
 یادگیری منیفولد
 روش های ترکیبی یادگیری
 مروری بر یادگیری نیمه نظارتی

و ...

آدرس:اصفهان اصفهان خیابان شریعتی، بعد از بیمارستان شریعتی، روبروی بن بست فیروزه، پلاک ۱۲+۱ مرکز آموزش‌های تخصصی و کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد