آموزش مقاله نویسی

شروع رویداد
جمعه ۲۳ شهریور ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۲۳ شهریور ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتحصیلی / مقاله نویسی
اضافه به تقویم
آموزش مقاله نویسی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۸۸۴۳۴۸۴۵
گزارش

آدرس:تهران خیابان مطهری.بعداز تقاطع سهروردی پلاک84طبقه همکف