رویداد به پایان رسیده است!
آموزش مقدماتی نرم افزار Parno در تاریخ یکشنبه ۱ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آموزش مقدماتی نرم افزار Parno

شروع:
یک‌شنبه ۱ مهر ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱ مهر ۹۷ ۱۳:۰۰
 آموزش مقدماتی نرم افزار Parno
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


 📑 آموزش مقدماتی نرم افزار Parno

💽 آشنایی با نرم افزار محاسبات سازه Parno  برای اولین بار در گروه فنی مهندسی سره  

📊 ویژگی های نرم افزار :

💢 دریافت خروجی کامل سازه از ETABS
💢محیط نمایش سه‌بعدی مدرن
امکان نمایش جزییات هر عضو به‌همراه اطلاعات استاتیکی مقطع و نوع ماده
💢 تعریف شهر و موقعیت، شرایط محیطی و نوع خاک، نوع سیستم سازه‌ای
💢تعریف جزییات سقف و دیوار با لایه‌بندی های کف‌سازی، سازه‎ای و نازک‌کاری
💢تعریف آیین‌نامه‌های مورد استفاده در پروژه (ایرانی و بین‌المللی)
✅کنترل سازه بر مبنای استاندارد 2800 ویرایش چهارم و مباحث مقررات ملی ساختمان ایران
✅کنترل مصالح، مقاطع و مجاز بودن استفاده از نوع سیستم سازه‌ای به لحاظ شرایط لرزی‌خیزی موقعیت، ارتفاع سازه و نوع تحلیل
✅کنترل بارگذاری مرده و زنده
کنترل نامنظمی در پلان (هندسی، پیچشی، دیافراگم، خارج از صفحه و سیستم های غیرموازی)
✅ کنترل نامنظمی در ارتفاع (هندسی، جرمی، مقاومت جانبی، سختی جانبی، قطع سیستم باربر جانبی)
✅ کنترل رفتار سازه (تغییر مکان نسبی طبقات، درز انقطاع، لنگر واژگونی، شاخص پایداری، کشش پای ستون)
✅ کنترل ضوابط شکل‌پذیری لرزه‌ای
✅ کنترل ضوابط اجرایی و ضرایب اختصاص یافته به مقاطع
⏪تولید دفترچه محاسبات هوشمند سازه در قالب فایل WORD شامل فصل‌های تعاریف پروژه، بارگذاری، تحلیل و طراحی سازه
⏪ فهرست‌بندی بسیار حرفه‌ای با ذکر بند آیین‌نامه‌ای هر قسمت
ترسیم جزییات سقف و دیوار به‌همراه محاسبات وزنی و کنترل بار مرده و زنده
⏪ محاسبه ضریب زلزله و برش پایه استاتیکی
⏪ جداول حالت بار و ترکیبات بار
فصل‌های تحلیل و طراحی سازه و کنترل‌های مربوطه
⏪ ترسیم هوشمند نقشه‌ها
تیپ‌بندی بسیار هوشمند تیر و ستون‌های سازه با رعایت نکات اجرایی
⏪ انتخاب نوع و سایز مناسب میلگردهای طولی و تقویتی با رعایت موارد آیین‌نامه‌ای
⏪ ترسیم تمامی بخش‌های نقشه اعم از پلان، پروفیل‌های طولی و مقطع تنها با یک کلیک
⏪ ارائه لیستوفر کامل میلگردهای مصرفی و دستور بهینه برش
کنترل نکات اجرایی و خطاها
⏪گزارش خطای پروژه شامل نکات اجرایی ستون‌ها، درصد حداقل و حداکثر مجاز میلگرد مقاطع، رعایت ضوابط آرماتور گذاری و ....
⏪ ارائه دفترچه محاسبات ترسیم نقشه‌ها
🔸تحلیل تقریبی قاب خمشی (ثقلی یک‌دهم دهانه و پورتال) به صورت سه‌بعدی
🔸طراحی آکادمیک تیر بتنی به‌همراه دفترچه محاسبات
🔸 طراحی آکادمیک ستون بتنی به‌همراه دفترچه محاسبات
🔸طراحی آکادمیک پی منفرد به‌همراه دفترچه محاسبات
🔸طراحی آکادمیک دیوار حائل بتنی به‌همراه دفترچه محاسباتسخنرانان

مهندس دیوسالار
مهندس دیوسالار
مدرس دوره

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

آدرس: آمل دانشگاه شمال