رویداد به پایان رسیده است!
آموزش هوشمندسازی ساختمان در تاریخ یکشنبه ۲۷ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

آموزش هوشمندسازی ساختمان

شروع:
یک‌شنبه ۲۷ بهمن ۹۸ ۱۵:۳۰
پایان:
یک‌شنبه ۲۷ بهمن ۹۸ ۱۹:۰۰
آموزش هوشمندسازی ساختمان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

برگزارکنندگان

مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد
مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد
دانشگاه صنعتی اصفهان

آدرس: اصفهان اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد