رویداد به پایان رسیده است!
آموزش هوشمندسازی ساختمان در تاریخ یکشنبه ۲۷ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
یک‌شنبه ۲۷ بهمن

آموزش هوشمندسازی ساختمان

  • ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  • اصفهان
  • تکنولوژی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

برگزارکنندگان

مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد
مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد
دانشگاه صنعتی اصفهان

آدرس: اصفهان اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد