رویداد به پایان رسیده است!
آموزش کسب و کار در اینستاگرام در تاریخ دوشنبه ۲ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آموزش کسب و کار در اینستاگرام

شروع:
شنبه ۲۳ آذر ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲ دی ۹۸ ۱۹:۰۰
 آموزش کسب و کار در اینستاگرام
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: مشهد فرهاد 17- پلاک 111- واحد4