آموزش MongoDB database

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۹ آذر ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲۸ دی ۹۶ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتکنولوژی / نرم افزار
اضافه به تقویم
آموزش MongoDB database
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر مهدی حبیب زاده

دکتر مهدی حبیب زاده

دکترای علوم رایانه از دانشگاه مونترال کانادا

دکترای علوم رایانه از دانشگاه مونترال کانادا

سر فصل های دوره

CRUD oprations (Create , Read,Update,Delete) I

Aggregations

Indexing

Text Indexing and Full Text Search

Replication and Sharding

GridFS and Large Files

Data Modeling and Validation

Login Control and Security

MongoDB and Programming Language

Overview on mongodb compass

Overview on mongodb Atlas

آدرس:تهران شهران، بلوار کوهسار، کوچه سبکرو، موسسه ی آموزش عالی ال طه