رویداد به پایان رسیده است!
ارتباطات و مسائل پیرامون در تاریخ شنبه ۱۸ امرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
شنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۸:۰۰

ارتباطات و مسائل پیرامون

  • از ۱۵,۰۰۰ تومان
  • آنلاین
  • علوم انسانی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


این کارگاه با هدف ارتقای سطح تعاملات بین فردی و گروهی و نیز شناخت فرایندهای موثر بر ارتباطات و عوامل مخرب و مخل ارتباطی طراحی  و ارائه می شود . امید است فراگیر پس از پایان  این کارگاه با انواع ارتباط و زمینه های آن ، نحوه یک تعامل سالم و سازنده و.... آشنا شده و آن ها را در حیطه عمل بکار برد .

سخنرانان

نوشین قرائی- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی - کارشناس مسئول آموزش - دارای تالیف و ترجمه و مقالات متعدد با موضوع ارتباطات و روابط انسانی ، مدیریت رفتار - مدیریت دانش - سرمایه فکری - بهره وری

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
ارتباطات و مسائل پیرامون۱۸:۰۰۲۰:۰۰

برگزار‌کننده

آواتار

نوشین قرائی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی - کارشناس مسئول آموزش.دارای مقالات  ، تالیفات و ترجمه با موضوعات مدیریت رفتار ، روابط انسانی ، مدیریت دانش ، بهره وری .

رویداد های برگزارشده۲
رویداد های فعال۱