ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد

شروع:
چهارشنبه ۴ دی ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸ ۱۳:۰۰
مکان: تهران
موضوع: مدیریت / دولتی
ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس: تهران میدان ونک بین جهان کودک و گاندی شمالی پلاک 69 موسسه آموزش عالی گفتکو