رویداد به پایان رسیده است!
ارتقا مهارت های اداری ویژه مسئولین دفاتر در تاریخ جمعه ۱۳ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ارتقا مهارت های اداری ویژه مسئولین دفاتر

شروع:
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸ ۱۴:۰۰
مکان: تهران
ارتقا مهارت های اداری ویژه مسئولین دفاتر
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

انواع مکاتبات، نامه نگاری و نثر اداری آشنایی با امور دفترداری و منشی گری

افزایش و ارتقای توانمندیهای مسئولین دفاتر در تعامل با مدیران، همکاران، ارباب رجوع

افزایش مهارت درانجام مسئولیتهای محوله اداری

بهبود عملکرد کاری در زمینه مکالمات تلفنی ، مذاکرات و امور جاری در سازمان

آدرس:تهران سهروردی شمالی