ارتقا و مدرنیزاسیون سیستم علائم

شروع رویداد
چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ ۱۴:۳۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
ارتقا و مدرنیزاسیون سیستم علائم
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۷۷۴۵۱۵۶۸
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن