اردوی تفریحی و آموزشی باغ جهانی اکبریه

شروع:
جمعه ۹ فروردین ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
جمعه ۹ فروردین ۹۸ ۱۲:۳۰
مکان: بیرجند
 اردوی تفریحی و آموزشی باغ جهانی اکبریه
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:بیرجند میدان مادر - مجموعه جهانی اکبریه