رویداد به پایان رسیده است!
ارزیابی و محاسبه هزینه های منابع انسانی در تاریخپنج‌شنبه ۲۶ امردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ارزیابی و محاسبه هزینه های منابع انسانی

شروع:
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۹۶ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۶ مرداد ۹۶ ۱۶:۰۰
مکان: تهران
ارزیابی و محاسبه هزینه های منابع انسانی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 محتوای کارگاه اموزشی:

اهداف و کاربـردهای ارزیـابی هـزینه های منـابع انسـانی

انواع رویکردها در محاسبه و تحلیل هزینه های منابع انسانی

مقایسه رویکرد هزینه ای با رویکرد سرمایه ای به منابع انسانی

بررسـی ساختـار هـزینه های منـابع انسـانی

ارزیـابی هزینه های نامحسـوس در مدیـریت منـابع انسـانی

ارزیـابی هـزینه های آموزش و توسـعه منـابع انسـانی

هزینه یابی و روش های مدیریت هزینه در منابع انسانی

شناسـایی و محـاسـبه المانهای هـزینـه ای منـابع انسـانی

هزینه های ناکارآمدی،جایگـزینی و حـذف منـابع انسـانی

نظـام ارزشیـابی سـود و زیـان در داراییـهای انسـانی

تـدویـن گـزارش و گزارشـگری هـزینه های منـابع انسـانی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی براساس دارایی منابع انسانیآدرس:تهران مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت: تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک- خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42