رویداد به پایان رسیده است!
استرس: خوب یا بد؟ در تاریخجمعه ۲۲ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

استرس: خوب یا بد؟

شروع:
جمعه ۲۲ اردیبهشت ۹۶ ۱۰:۰۰
پایان:
جمعه ۲۲ اردیبهشت ۹۶ ۱۲:۰۰
استرس: خوب یا بد؟
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر


سخنرانان

افشین محمد

افشین محمد

کارافرین و رییس هیئت مدیره گروه کیف کو

برگزارکنندگان

کانون یادگیری فردا

کانون یادگیری فردا

ارائه کوچینگ، منتورینگ، آموزش های مهارت محور

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی ساعت ۹:۳۰ساعت ۱۰ساعت ۱۲

آدرس:تهران بزرگراه سئول