کاور
"اصول مطالعه و تندخوانی" در تاریخ دوشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۲۱:۰۰ به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
رایگان
-
رایگان

توضیحات

سلام به شما دوست عزیز که همواره دنبال پیشرفت هستید.

از زمانیکه برای مطالعه ی این مطالب می گذارید صمیمانه سپاسگزارم .

همانگونه که همه ی ما می دانیم سرانه مطالعه کشورمان بسیار م و حدود ۱۳ دقیقه در روز می باشد و این در حالیست که در کشورهای پیشرفته مانند فنلاند،استوانی،المان،هلندو نروژحدود ۳۰ دقیقه و بیشتر می باشد.

پس اهمیت مطالعه از نظر پیشرفت فردی و پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست.اما در جامعه ی ما افراددلایل متفاوتی را برای عدم تمایل به مطالعه بیان می کنند که در ادامه به برخی از این دلایل اشاره می شود:

۱-در هنگام مطالعه خوابمان می گیرد.

۲-در هنگام مطالعه حواسمان به راحتی پرت می شود و در فکر فرو می رویم.

۳-بعد از مطالعه یک کتاب غیر درسی بااینکه ابتدا شور و شوق زیادی داریم ولی بعد از مدتی چون به پایان کتاب نرسیده ایم سرد می شویم.

۴-بعد از مطالعه یادآوری نکات مهم آن کتاب برایمان دشوار است.

۵-به دلیل درگیری با مسائل روزمره زندگی به قولی حتی وقت سرخاراندن راهم نداریم چه برسد به مطالعه ی کتاب.

اگر شما هم یکی از همین مشکلات را در رابطه با مطالعه دارید پس در ادامه همراه من باشید.

همگی ما به دلیل سرعت پایین مطالعه،ضعف حافظه و آشنا نبودن به روش صحیح و موثر مطالعه در ابتدا با بسیاری از این مشکلات هنگام مطالعه رو به رو شده ایم.ولی خبر خوب اینکه باید به شما اعلام کنم مثل هر کار دیگری برای اینکه مطالعه لذتبخش و مفیدی داشته باشید باید روش مطالعه درست را آموزش ببینید.

این روش ،روش مرسومیست که در همه ی کشورهای پیشرفته از همان مقطع دبستان تا دانشگاه اجرا می شود.و آن تندخوانی از نوع فانتوم و روش یادگیری خلاق می باشد.

اما تندخوانی فانتوم چیست؟

تصور اشتباه بسیاری از افراد از تندخوانی مطالعه سرسری و بدون درک مطلب می باشد در صورتیکه تندخوانی مهارتی بسیار لذتبخش است که علاوه بر افزایش درک مطلب و همزمان باعث افزایش تمرکز و حواس خواننده شده و تجربه ی مطالعه ایی لذتبخش و صحیح را برای خواننده فراهم می کند.

اما تندخوانی از چه طریقی همه این موارد را سبب می شود؟

طی آموزش صحیح تندخوانی با انجام تمرینات حرکات چشمی تصحیح پیدا کرده ودر نتیجه  در هنگام  مطالعه توقفات چشمی و به دنبال آن اصطحکاک چشم که دلیل خواب آلودگی در هنگام مطالعه است کاهش می یابد. 

همچنین طی تکنیک های ارائه شده فرد قادر خواهد بود قدرت تمرکز و حافظه خود را به میزان بالایی بهبود ببخشد و تقویت کند تا مطالب خوانده شده را به راحتی به ذهن بسپارد و بتواند در زمان مورد نیاز سریع به یادآورد .

زمان آن فرا رسیده که هم اکنون برای آینده خود یک تصمیم مهم را بگیرید زیرا که مجموع عملکرد های ما تا به امروز باعث نتایج حال حاضر ما شده است و اگر بخواهیم تغییری در نتیجه حاصله در سالهای آینده ایجاد کنیم همه این ها معطوف به عملکرد و تصمیم امروزمان می باشد.

تندخوانی قطعا برای افرادی که به دنبال پیشرفت و ترقی هستند یک نیاز و ضرورت است

سلام به شما دوست عزیز که همواره دنبال پیشرفت هستید.

از زمانیکه برای مطالعه ی این مطالب می گذارید صمیمانه سپاسگزارم .

همانگونه که همه ی ما می دانیم سرانه مطالعه کشورمان بسیار م و حدود ۱۳ دقیقه در روز می باشد و این در حالیست که در کشورهای پیشرفته مانند فنلاند،استوانی،المان،هلندو نروژحدود ۳۰ دقیقه و بیشتر می باشد.

پس اهمیت مطالعه از نظر پیشرفت فردی و پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست.اما در جامعه ی ما افراددلایل متفاوتی را برای عدم تمایل به مطالعه بیان می کنند که در ادامه به برخی از این دلایل اشاره می شود:

۱-در هنگام مطالعه خوابمان می گیرد.

۲-در هنگام مطالعه حواسمان به راحتی پرت می شود و در فکر فرو می رویم.

۳-بعد از مطالعه یک کتاب غیر درسی بااینکه ابتدا شور و شوق زیادی داریم ولی بعد از مدتی چون به پایان کتاب نرسیده ایم سرد می شویم.

۴-بعد از مطالعه یادآوری نکات مهم آن کتاب برایمان دشوار است.

۵-به دلیل درگیری با مسائل روزمره زندگی به قولی حتی وقت سرخاراندن راهم نداریم چه برسد به مطالعه ی کتاب.

اگر شما هم یکی از همین مشکلات را در رابطه با مطالعه دارید پس در ادامه همراه من باشید.

همگی ما به دلیل سرعت پایین مطالعه،ضعف حافظه و آشنا نبودن به روش صحیح و موثر مطالعه در ابتدا با بسیاری از این مشکلات هنگام مطالعه رو به رو شده ایم.ولی خبر خوب اینکه باید به شما اعلام کنم مثل هر کار دیگری برای اینکه مطالعه لذتبخش و مفیدی داشته باشید باید روش مطالعه درست را آموزش ببینید.

این روش ،روش مرسومیست که در همه ی کشورهای پیشرفته از همان مقطع دبستان تا دانشگاه اجرا می شود.و آن تندخوانی از نوع فانتوم و روش یادگیری خلاق می باشد.

اما تندخوانی فانتوم چیست؟

تصور اشتباه بسیاری از افراد از تندخوانی مطالعه سرسری و بدون درک مطلب می باشد در صورتیکه تندخوانی مهارتی بسیار لذتبخش است که علاوه بر افزایش درک مطلب و همزمان باعث افزایش تمرکز و حواس خواننده شده و تجربه ی مطالعه ایی لذتبخش و صحیح را برای خواننده فراهم می کند.

اما تندخوانی از چه طریقی همه این موارد را سبب می شود؟

طی آموزش صحیح تندخوانی با انجام تمرینات حرکات چشمی تصحیح پیدا کرده ودر نتیجه  در هنگام  مطالعه توقفات چشمی و به دنبال آن اصطحکاک چشم که دلیل خواب آلودگی در هنگام مطالعه است کاهش می یابد. 

همچنین طی تکنیک های ارائه شده فرد قادر خواهد بود قدرت تمرکز و حافظه خود را به میزان بالایی بهبود ببخشد و تقویت کند تا مطالب خوانده شده را به راحتی به ذهن بسپارد و بتواند در زمان مورد نیاز سریع به یادآورد .

زمان آن فرا رسیده که هم اکنون برای آینده خود یک تصمیم مهم را بگیرید زیرا که مجموع عملکرد های ما تا به امروز باعث نتایج حال حاضر ما شده است و اگر بخواهیم تغییری در نتیجه حاصله در سالهای آینده ایجاد کنیم همه این ها معطوف به عملکرد و تصمیم امروزمان می باشد.

تندخوانی قطعا برای افرادی که به دنبال پیشرفت و ترقی هستند یک نیاز و ضرورت است

سلام به شما دوست عزیز که همواره دنبال پیشرفت هستید.

از زمانیکه برای مطالعه ی این مطالب می گذارید صمیمانه سپاسگزارم .

همانگونه که همه ی ما می دانیم سرانه مطالعه کشورمان بسیار م و حدود ۱۳ دقیقه در روز می باشد و این در حالیست که در کشورهای پیشرفته مانند فنلاند،استوانی،المان،هلندو نروژحدود ۳۰ دقیقه و بیشتر می باشد.

پس اهمیت مطالعه از نظر پیشرفت فردی و پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست.اما در جامعه ی ما افراددلایل متفاوتی را برای عدم تمایل به مطالعه بیان می کنند که در ادامه به برخی از این دلایل اشاره می شود:

۱-در هنگام مطالعه خوابمان می گیرد.

۲-در هنگام مطالعه حواسمان به راحتی پرت می شود و در فکر فرو می رویم.

۳-بعد از مطالعه یک کتاب غیر درسی بااینکه ابتدا شور و شوق زیادی داریم ولی بعد از مدتی چون به پایان کتاب نرسیده ایم سرد می شویم.

۴-بعد از مطالعه یادآوری نکات مهم آن کتاب برایمان دشوار است.

۵-به دلیل درگیری با مسائل روزمره زندگی به قولی حتی وقت سرخاراندن راهم نداریم چه برسد به مطالعه ی کتاب.

اگر شما هم یکی از همین مشکلات را در رابطه با مطالعه دارید پس در ادامه همراه من باشید.

همگی ما به دلیل سرعت پایین مطالعه،ضعف حافظه و آشنا نبودن به روش صحیح و موثر مطالعه در ابتدا با بسیاری از این مشکلات هنگام مطالعه رو به رو شده ایم.ولی خبر خوب اینکه باید به شما اعلام کنم مثل هر کار دیگری برای اینکه مطالعه لذتبخش و مفیدی داشته باشید باید روش مطالعه درست را آموزش ببینید.

این روش ،روش مرسومیست که در همه ی کشورهای پیشرفته از همان مقطع دبستان تا دانشگاه اجرا می شود.و آن تندخوانی از نوع فانتوم و روش یادگیری خلاق می باشد.

اما تندخوانی فانتوم چیست؟

تصور اشتباه بسیاری از افراد از تندخوانی مطالعه سرسری و بدون درک مطلب می باشد در صورتیکه تندخوانی مهارتی بسیار لذتبخش است که علاوه بر افزایش درک مطلب و همزمان باعث افزایش تمرکز و حواس خواننده شده و تجربه ی مطالعه ایی لذتبخش و صحیح را برای خواننده فراهم می کند.

اما تندخوانی از چه طریقی همه این موارد را سبب می شود؟

طی آموزش صحیح تندخوانی با انجام تمرینات حرکات چشمی تصحیح پیدا کرده ودر نتیجه  در هنگام  مطالعه توقفات چشمی و به دنبال آن اصطحکاک چشم که دلیل خواب آلودگی در هنگام مطالعه است کاهش می یابد. 

همچنین طی تکنیک های ارائه شده فرد قادر خواهد بود قدرت تمرکز و حافظه خود را به میزان بالایی بهبود ببخشد و تقویت کند تا مطالب خوانده شده را به راحتی به ذهن بسپارد و بتواند در زمان مورد نیاز سریع به یادآورد .

زمان آن فرا رسیده که هم اکنون برای آینده خود یک تصمیم مهم را بگیرید زیرا که مجموع عملکرد های ما تا به امروز باعث نتایج حال حاضر ما شده است و اگر بخواهیم تغییری در نتیجه حاصله در سالهای آینده ایجاد کنیم همه این ها معطوف به عملکرد و تصمیم امروزمان می باشد.

تندخوانی قطعا برای افرادی که به دنبال پیشرفت و ترقی هستند یک نیاز و ضرورت است

برگزار‌کننده

آواتار

زهرا دشتی نژاد

رویداد های برگزارشده۲

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

جمعه ۴ تیر

تندخوانی و خلاقیت در یادگیری

 • آنلاین
 • رایگان
 • زینب فرهاد
یک‌شنبه ۱۳ تیر

بوت‌کمپ تابستانه کوچینگ

 • آنلاین
 • ۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • خانه کارآفرینی بین‌المللی
سه‌شنبه ۱ تیر

جلسه اول کارگاه نویسندگی نوجوان

 • آنلاین
 • از ۱۰,۰۰۰ تومان
 • پروین شیربیشه (پرنويسا)
شنبه ۲۷ شهریور

نکاتی که قبل از امضای اولین قرارداد کاری باید بدانید.

 • آنلاین
 • رایگان
 • شتابدهنده استعداد بانا