رویداد به پایان رسیده است!
اصول نسخه نویسی و نسخه نویسی ضایعات دهانی در تاریخ یکشنبه ۳۱ فروردین به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
پنج‌شنبه ۲۱ فروردین ساعت ۰۴:۰۰

اصول نسخه نویسی و نسخه نویسی ضایعات دهانی

  • رایگان
  • آنلاین
  • پزشکی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

خانم دکتر لوایی
خانم دکتر لوایی
استاد بخش بیماری‌های دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز وبینارساعت ۱۶ساعت ۱۸

برگزارکنندگان

کمیته تحقیقات دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کمیته تحقیقات دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • شروع: پنج‌شنبه ۲۱ فروردین ساعت ۰۴:۰۰
  • پایان: یک‌شنبه ۳۱ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
رویداد آنلاین است