رویداد به پایان رسیده است!
اصول هفتگانه کامپیوتر ICDL در تاریخ سه‌شنبه ۲۱ فروردین به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

اصول هفتگانه کامپیوتر ICDL

شروع:
سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۹۷ ۰۶:۵۶
پایان:
سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۹۷ ۰۶:۵۶
مکان: تهران
اصول هفتگانه کامپیوتر ICDL
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان میرزای شیرازی کوچه نهم پلاک 33 واحد 3