اصول و ضوابط تفسیر قوانین مالیاتی
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۹۵۷
دنبال کننده
۸۵
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

جامع ترین رسانه مالیاتی ایران...

بیشتر از ۶۵۰ نفر (۹۵%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.