رویداد به پایان رسیده است!
اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاه - کرمانشاه در تاریخ پنج‌شنبه ۲۴ امرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاه - کرمانشاه

شروع:
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۴ مرداد ۹۸ ۱۴:۰۰
اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاه - کرمانشاه
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


مدت دوره: 12 ساعت         تاریخ برگزاری: 23/05/98 لغایت 24/05/98        ساعت برگزاری: 8  الی 30/14

 

محتوای کارگاه: آشنایی با مفاهیم پایه در تضمین کیفیت نتایج آزمون؛ مروری بر الزامات استاندارد 17025 در خصوص تضمین و کنترل کیفیت نتایج آزمون؛ ارزیابی تکرارپذیری و تجدیدپذیری نتایج اندازه‌گیری (repeatability & Reproducibility) ؛ بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون (Normality Test) ؛ بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه‌گیری (Correlation)؛ آشنایی با قابلیت‌های نرم‏افزار Minitab 18 ؛ محاسبه پارامترهای آماری در Minitab ؛ بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون؛ شناسایی داده‌های پرت در نرم‏افزار ؛ بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه‌گیری ؛ مقایسه نتایج با یک مقدار مرجع (One Sample T-Test) ؛ بررسی اریبی نتایج اندازه‌گیری (Bias Study) ؛  مقایسه پراکندگی نتایج دو جامعه (Two Variances) ؛ آزمون آماری مقایسه میانگین نتایج دو جامعه (Two Sample T-Test) ؛ مقایسه نتایج دو جامعه به صورت زوجی (Paired t) ؛ مقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA) ؛ مقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از شاخص‌های آماری h و K ؛ شاخص‌های آماری  En، Z-Score  و Zeta-Score در آزمون مهارت

 

مخاطبین: مدیران کنترل کیفیت، مدیران آزمایشگاه، کارشناسان، و مسئولین سیستم های مدیریتی در واحدهای تولیدی و آزمایشگاه‌های همکار، کارشناسان رسمی استاندارد، دانشجویان و علاقه‏مندان

سخنرانان

دکتر دستمردی
دکتر دستمردی

مدرس: دکتر مصطفی دستمردی؛ مشاور و مدرس مجرب با 15 سال سابقه در امور کیفیت و آزمایشگاه‏ها

برگزارکنندگان

اندیشه آزما زاگرس
اندیشه آزما زاگرس

شماره‏ های 09306777919 یا 09188374558

آدرس: کرمانشاه اداره استاندارد کرمانشاه