افزایش اثربخشی تبلیغات همسان

شروع:
پنج‌شنبه ۲۷ تیر ۹۸ ۱۲:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۷ تیر ۹۸ ۱۳:۰۰
افزایش اثربخشی تبلیغات همسان
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

پریسا آبچهر

پریسا آبچهر

مدیر موفقیت مشتریان یکتانت

آدرس:تهران نمایشگاه بین‌المللی، سالن ۸ و ۹، غرفه ۱۶۹۷