رویداد به پایان رسیده است!
اقتصاد مقاومتی از کدام راه در تاریخ یکشنبه ۲۹ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

اقتصاد مقاومتی از کدام راه

شروع:
یک‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۲:۰۰
مکان: تهران
موضوع: مالی / اقتصادی
اقتصاد مقاومتی از کدام راه
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

عبدالحمید شمس
عبدالحمید شمس
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
فرج اله رهنورد
فرج اله رهنورد
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
سخنرانی دکتر شمس۱۰:۰۰۱۱:۰۰
پنل میزگرد۱۱:۰۰۱۱:۳۰
پرسش و پاسخ و جمع بندی۱۱:۳۰۱۲:۰۰

توضیحات


     در ارتباط با بحث اقتصاد مقاومتی، 3 دیدگاه وجود دارد:

1.        دیدگاه نئوکلاسیک:

همانطور که میدانید نئوکلاسیک­ها کسانی هستند که تفسیر جدید از لیبرالیسم سنتی و کلاسیک دارند؛ از دیدگاه آنها نه تنها باید دخالت دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی را کاهش داد بلکه باید تا آنجا که ممکن است دولت را کوچک نمود و خدمات دولتی را نیز پولی نمود. طبیعتاً دولت در چنین رویکردی نمی­تواند اقتصاد مقاومتی را دنبال نماید، بنابر این دولت باید محیط سازی کند تا بخش خصوصی این رسالت را ایفا نماید. اما نباید فراموش کرد که رسالت بخش خصوصی "سودبری" می باشد.

2.       دیدگاه اقتدارگرایانه:

این دیدگاه اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد جنگی یکی تلقی نموده و بر این باور است که باید همچون کشور شوروی قبل از جنگ دوم، گرداگرد کشور دیوارهایی کشید و تلاش نمود تا در تمامی زنجیره­های صنعتی به خودکفایی رسید.

3.      دیدگاه نهادگرا:

این دیدگاه بر این باور است که گرایش فوری به اقتصاد بازار از یک سو و اقتصاد بسته و آمرانه جوابگوی توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور نیست و در این زمینه باید تا ضمن مطالعه پیشینه کشورهای پیشرفته در قرون گذشته دریابیم که مثلاً فرانسه و آمریکا از چه خط مشی­هایی (در قرون 18 و 19) استفاده کرده­اند تا به جایگاه کنونی در اقتصاد جهان دست یابند.

آدرس: تهران تهران، خیابان شهید باهنر (نیاوران)، جمال آباد، خیابان شهید مختار عسگری، شماره 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی