رویداد به پایان رسیده است!
الزامات حقوقی کسب و کار اینترنتی در تاریخدوشنبه ۸ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

الزامات حقوقی کسب و کار اینترنتی

شروع:
دوشنبه ۸ بهمن ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
دوشنبه ۸ بهمن ۹۷ ۱۳:۰۰
مکان: تهران
الزامات حقوقی کسب و کار اینترنتی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سرفصل ها

- آشنایی با قراردادهای تخصصی مورد نیاز کسب وکارهای مجازی
- آشنایی با مفاد محتوایی و روشهای تدوین قراردادهای مشارکتی از قبیل تیمسازی،
مشارکت، سرمایه گذاری، انتقال سهام، صلح نامه های مورد نیاز مشارکتی.
- آشنایی با مفاد محتوایی و روشهای تدوین قراردادهای مربوط به سایت از قبیل قرارداد
طراحی سایت، ui و ux ، برنامه نویسی، توسعه، پشتیبانی، تولید محتوا، سئو و... .
- آشنایی با مفاد محتوایی و روشهای تدوین قراردادهای تجاری، تأمینکنندگان،
پیمانکاران، بازاریابان و واحد فروش.
- آشنایی با مفاد محتوایی و ملزومات قراردادهای محرمانگی دادهها یا عدم افشای
اطلاعات NDA های تخصصی پرسنلی، فنی، بازاریابی فروش و پیمانکاران.
- آشنایی با مفاد محتوایی و روشهای تدوین قراردادهای پرسنلی و منابع انسانی از قبیل
قراردادهای کار مدت معین، پاره وقت، دورکاری، آموزشی، آزمایشی، پیمانکاری و ...

سخنرانان

دکتر نصراللهی

دکتر نصراللهی

مدیر حقوقی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی

برگزارکنندگان

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

برگزارکننده

آدرس:تهران خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم، ورودی انتشارات دانشگاه تهران. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران