انتخاب مسیر شغلی

شروع:
دوشنبه ۱۷ مهر ۹۶ ۱۰:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۷ مهر ۹۶ ۱۳:۰۰
مکان: تهران
انتخاب مسیر شغلی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 اهداف کارگاه:

شناسایی مسیر شغلی

بررسی موانع

فرصت ها و راه حل ها در انتخاب مسیر شغلی

شناخت خود و واقعیت ها و نیازمندی های بازار کار

آدرس:تهران خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، مرکز نو آوری و شکوفایی