رویداد به پایان رسیده است!
اوسا کار خونه (مهارت سرویس و نگهداری وسایل منزل و خودرو شخصی) در تاریخ چهارشنبه ۲۰ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

اوسا کار خونه (مهارت سرویس و نگهداری وسایل منزل و خودرو شخصی)

شروع:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۸:۰۰
اوسا کار خونه (مهارت سرویس و نگهداری وسایل منزل و خودرو شخصی)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
کارگاه۱۶:۰۰۱۸:۰۰

برگزارکنندگان

مرکز تخصصی آموزش و مشاوره خانواده بهارنکو
مرکز تخصصی آموزش و مشاوره خانواده بهارنکو
تداوم آموزش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آدرس: شیراز شیراز، خیابان ملاصدرا، انتهای کوچه 10، مرکز مشاوره بهارنکو