اوسا کار خونه (مهارت سرویس و نگهداری وسایل منزل و خودرو شخصی)

شروع:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۸:۰۰
اوسا کار خونه (مهارت سرویس و نگهداری وسایل منزل و خودرو شخصی)
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
کارگاه۱۶:۰۰۱۸:۰۰

برگزارکنندگان

مرکز تخصصی آموزش و مشاوره خانواده بهارنکو

مرکز تخصصی آموزش و مشاوره خانواده بهارنکو

تداوم آموزش

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آدرس:شیراز شیراز، خیابان ملاصدرا، انتهای کوچه 10، مرکز مشاوره بهارنکو