کاور
شنبه ۲۱ دی

اولین جلسۀ رایگان «پکیج مشاورۀ شغلی»

  • رایگان
  • تهران
  • توسعه فردی و خانواده
این رویداد لغو شده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس: تهران انتهای یوسف‌آباد، نبش خیابان شصتم، ساختمان تابان، طبقۀ چهارم، واحد 403

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم