اولین دورهمی طراحان اپلیکیشین (محصولات تندمصرف( FMCG) و....)

شروع:
شنبه ۱۴ دی ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
شنبه ۱۴ دی ۹۸ ۱۷:۰۰
اولین دورهمی طراحان اپلیکیشین (محصولات تندمصرف( FMCG) و....)
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

هدف از برگزاری این دورهمی

 

 

این دورهمی به ابتکار هاب کارآفرینی ایران وحمایت دبیرخانه جایزه استارت  آپ های ایران و با هدف آشنایی طراحان وصاحبان اپلیکیشین های کاربردی در زمینه تولید محصولات تندمصرف (FMCG) با تولید کنندگان  وتوزیع کنندگا ن این محصولات برگزار می شود . تا از این طریق ضمن شناسایی توانمندی های اکوسیستمی کشور در حوزه ی استارت آپ های محصولات تندمصرف ، امکان حمایت از اینگونه استارت آپ ها فراهم آید .

اهداف مهم این دورهمی عبارتنداز : 

- شناسایی دارندگان استارت آپ های مرتبط با محصولات تند مصرف 

- شناسایی طراحان وبرنامه نویسان اپلیکیشین های کاربردی در حوزه ی محصولات تند مصرف 

- معرفی طراحان وصاحبان اپلیکیشین های کاربردی در حوزه ی محصولات تند  مصرف به توزیع کنندگان ، تولیدکنندگان وواردکنندگان محصولات تند مصرف وفروشگاه های زنجیره ای 

- ایجاد امکان حمایت از اکوسیستم استارت آپی فعال در حوزه ی محصولات تند مصرف توسط فعالین اقتصادی وکارآفرینی این حوزه 

- آشنایی شرکت های پخش وتوزیع با امکانات وقابلیت های اپلیکیشین های کاربردی مرتبط با این حوزه 

دراین گردهمایی ، هدف تبادل اطلاعات ودانش طراحان ، برنامه نویسان وصاحبان اپلیکیشین های تخصصی در حوزه ی محصولات FMCG با شرکت های تولیدکننده ، واردکننده ، توزیع کننده وپخش  محصولات FMCG وفروشگاه های زنجیره ای وسرمایه گذاران فعال دراین حوزه است تا از این طریق امکان هم افزایی چند جانبه وتسعه ی این کسب وکار فراهم گردد .

دبیراجرایی وشورای سیاستگذاری برنامه

دکتر حیدرامیران

دکتر حیدرامیران

رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران ودبیراجرایی جایزه استارت آپ های ایران

1- رئیس هاب کارآفرینی ایران
2- رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان
3- موسس انتشارات امیران
4- موسس سایت بیزینس مانیتور ایران
5- دبیراجرایی جایزه استارت آپ های ایران

دکتر آرش شاهین

دکتر آرش شاهین

عضوء هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

Professor of Quality Engineering and Management
Associate Editor of JSBM
EAB member of TQM, IJQRM, IJPPM, IJLSS, JMTM, MD, AJMSA, IJMS
Brand Ambassador and Scientific Representative of Emerald in Isfahan
Vice-Dean for Research of the Faculty of Administrative Science and Economics
Director of Quality Management Research Group
Department of Management
University of Isfahan
Isfahan
Iran

برگزارکنندگان این دورهمی

حامیان برنامه

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

این رویداد از سرویس وبینار ایوند استفاده می‌کند.