کاور
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰

اولین رویداد شتاب(استارتاپ) کشاورزی استان ایلام

  • رایگان
  • ایلام
  • کارآفرینی
تهیه بلیت برای این رویداد از روز دوشنبه ۷ بهمن ساعت ۰۸:۰۰ تا روز سه‌شنبه ۶ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ امکان‌پذیر است.
  • شروع: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰
  • پایان: جمعه ۵ اردیبهشت ساعت ۱۹:۰۰

آدرس: ایلام دانشگاه ایلام