موقعیت جغرافیایی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۶۰
دنبال کننده
۶
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

شرکت آموزش گردشگران بنیاد واحد مشهد...

آدرس

مشهد خیابان امام خمینی انتهای امکام خمینی 89 خیابان ثامن الائمه روبری ثامن الائمه 38- تالار مجتمع فرهنگی فجر

موقعیت جغرافیایی رویداد