رویداد به پایان رسیده است!
اولین وبینار چالش تغییر در تاریخچهارشنبه ۱۷ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

اولین وبینار چالش تغییر

شروع:
چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۸ ۲۱:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۸ ۲۳:۰۰
اولین وبینار چالش تغییر
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

برنامه رشد فردی چیست؟

«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری تغییر و رشد شخصی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن یعنی «منظومه جامع مدیریت (نجم)» و «برنامه رشد شرکتی (برش)» به عنوان راهکاری برای تغییر فردی و توسعه شخصی به کار گرفته می‌شود.

 

این وبینار رایگان آموزشی فرصتی را برای شما فراهم کرده است تا بتوانید با برنامه رشد فردی (برف) نسخه ۱، نسخه ۲، نسخه ۳، نسخه ۴ و نسخه ۵ آشنا شوید و مهارت‌های توسعه فردی و رشد رهبری را در خود پرورش دهید.

بخش اول: معماری زندگی‌

 


مرحله ۱: رسالت زندگی
مقصد، مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز خود را تعریف و تنظیم کنید.

 

 

مرحله ۲: تحلیل زندگی
قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها، تهدید‌ها و چالش‌های خود را برای دستیابی به رسالت زندگی‌تان کشف کنید.

 

 

مرحله ۳: نقشه زندگی
اهداف زندگی‌تان را تعریف و نقشه‌ی زندگی خود را براساس ارتباط علت و معلولی بین این اهداف ترسیم کنید.

 

 

بخش دوم: طرح‌ریزی زندگی

 

مرحله ۴: کارت زندگی
شاخص‌ها و سنجه‌های هدایت زندگی خود را تنظیم کنید.

 

 

مرحله ۵: همسویی زندگی
ذینفعان مختلف را شامل وجودتان، خانواده‌تان، دوستان‌تان، و مدیران‌تان را با رشد خود همسو کنید.

 

 

مرحله ۶: فعالیت زندگی
کارها و ابتکارات خود را برای دستیابی به اهداف زندگی اولویت‌گذاری کنید. از امروز برای رسیدن به فردا استفاده کنید.

 

 

بخش سوم: اندازه‌گیری زندگی

 

مرحله ۷: پایش زندگی
برای دستیابی به رسالت‌تان و رسیدن به اهداف‌تان داده و اطلاعات جمع‌آوری کنید و پایش کنید که به چه میزان به آنها نزدیک شده‌اید.

 

 

مرحله ۸: ارزیابی زندگی
فرصت‌ها، استعدادها، مهارت‌ها، دانش و شایستگی‌های جدید را ارزیابی کنید و از آنها غفلت نکنید.

 

 

مرحله ۹: تغییر زندگی
اگر می‌بینید که موانع و سرعت رشد شما کند شده است یا این مسیر همان مسیری نیست که باید ادامه دهید، مسیر دستیابی به رسالت‌تان و رسیدن به اهداف‌تان را تغییر دهید.

بوم مدل زندگی‌تان را بسازید

رویداد آنلاین است