اولین کنفرانس خلق زیر ساخت های کسب و کار سبز، ضرورت توسعه پایدار

شروع رویداد
چهارشنبه ۸ دی ۹۵ ۰۸:۳۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۸ دی ۹۵ ۱۶:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
اولین کنفرانس خلق زیر ساخت های  کسب و کار سبز، ضرورت توسعه پایدار
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۵۷۵۴۶۹۲۰, ۲۶۶۵۰۵۹۹,
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران مرکز همایش های سازمان حفاظت محیط زیست واقع درپارک پردیسان